Verkoopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten levering van goederen en/of diensten zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 19 november 2003 onder nummer 170/2003.

GARANTIE
1 jaar op alle fabricagefouten. Schade door onkundig gebruik, alsmede gevolgschade valt buiten onze aansprakelijkheid.

LEVERING
Levering geschiedt franco huis in Nederland en België. Dwz dat er in Nederland en België geen bijkomende transportkosten zijn.

LEVERTIJD
De meeste standaard producten 2-4 weken. Eetkamertafels 6-12 weken. Accessoires veelal uit voorraad leverbaar.

BETALING
Vooruitbetaling op:

BANKREKENING
IBAN: BE19293043655412
Fortis Bank NV BIC: GEBABEBB
Parklaan 104
B-9100 SINT-NIKLAAS-CHAMBORD

RECLAMATIES
Alle goederen controleren op schade bij aflevering. Bij beschadigde verpakking dit direct op de pakbon vermelden en onder voorbehoud tekenen. Indien schade aan de verpakking niet direct vermeld wordt, kan dit later niet gereclameerd worden. Reclamaties binnen 8 dagen na aflevering door Tableshop, schriftelijk per fax of e-mail met foto van het beschadigde artikel.

TERUGNAME
Gereclameerde goederen worden enkel teruggenomen, indien deze origineel of deugdelijk  zijn verpakt. Eetkamertafels worden na aflevering niet teruggenomen omdat deze op order zijn geproduceerd.

BEDRIJFSGEGEVENS
Lourens Fisher NV Kievitdreef 2A 2900 Schoten T +32 36 53 57 50 http://www.lourens-fisher.com  info@table-shop.be Handelsregister Antwerpen 345 718